Prace dyplomowe z ekonomii

Prace dyplomowe z ekonomii i błędy w nich popełniane.

Prace dyplomowe z ekonomii stanowią duży wysiłek intelektualny dla studentów. Często są one dla nich źródłem dużego stresu. Przeanalizujmy tu błędy, które się zdarzają podczas ich pisania.

Prace dyplomowe z ekonomii nie są wcale takie proste, jakby mogło się na pierwszy rzut oka wydawać. To, z czym najczęściej mają problem studenci w całym procesie ich sporządzania to przede wszystkim kłopot z dostępem do niezbędnych danych. Występuje to zwykle oczywiście w pracach, które mają również części praktyczne. Dlatego powinniśmy dokładnie przemyśleć temat naszej pracy dyplomowej z ekonomii. Czytaj dalej


Praca dyplomowa z ekonomii

Praca dyplomowa z ekonomii – jak powinna być zbudowana?

Praca dyplomowa z ekonomii jest  zbliżona do innych tego typu opracowań na pozostałych kierunkach studiów. Prace licencjackie zwykle składają się z trzech rozdziałów natomiast magisterskie najczęściej z czterech. Opracowania, które piszemy na pierwszym stopniu studiów, mogą mieć charakter teoretyczny, chociaż bardzo często zdarzają się też te empiryczne. Jeżeli chodzi natomiast o prace magisterskie to najczęściej mamy do czynienia z tymi o wymiarze badawczym. Standardowo prace dyplomowe z ekonomii powinny zaczynać się od wstępu, który powinien być ogólnym wprowadzeniem do pracy. Czytaj dalej