Praca dyplomowa z ekonomii

Praca dyplomowa z ekonomii – jak powinna być zbudowana?

Praca dyplomowa z ekonomii jest  zbliżona do innych tego typu opracowań na pozostałych kierunkach studiów. Prace licencjackie zwykle składają się z trzech rozdziałów natomiast magisterskie najczęściej z czterech. Opracowania, które piszemy na pierwszym stopniu studiów, mogą mieć charakter teoretyczny, chociaż bardzo często zdarzają się też te empiryczne. Jeżeli chodzi natomiast o prace magisterskie to najczęściej mamy do czynienia z tymi o wymiarze badawczym. Standardowo prace dyplomowe z ekonomii powinny zaczynać się od wstępu, który powinien być ogólnym wprowadzeniem do pracy.

Dodatkowo powinien przedstawiać cel opracowania, a także założoną hipotezę, która dzięki tej pracy zostanie potwierdzona lub też nie. Należy tam również, omówić co będą zawierały poszczególne rozdziały. Później powinny znaleźć się rozdziały o charakterze teoretycznym, które pomogą wyjaśnić różnego rodzaju terminu i będą zapleczem dla kolejnych elementów pracy. Następnie trzeba zająć się rozdziałami praktycznymi. Bardzo często polegają one na przeprowadzeniu analizy różnego rodzaju przedsiębiorstw.

Jako przykład można podać analizę finansową, analizę porównawczą, analizę sprawności funkcjonowania, analizę różnego rodzaju procesów, analiza kosztów oraz wydatków, analiza bilansu. Ostatnim elementem tego typu prac jest zakończenie, gdzie zwykle oprócz ogólnego podsumowania, znajdują się również wnioski wynikające z pracy. Dodatkowo w tym miejscu należy zweryfikować hipotezę.

Praca dyplomowa z ekonomii z reguły w rozdziale trzecim zawiera odpowiednie podsumowanie. Są tam spisane zarówno wnioski z przeprowadzonych badań,  jak i opisane potencjalne, przyszłe kierunki badań.

Praca dyplomowa z ekonomii i co dalej?

Po napisaniu pracy dyplomowej z ekonomii można kontynuować swoją edukację w ramach studiów doktoranckich lub pójść do pracy. Zdarza się, że niektóre osoby łączą karierę zawodową, z pisaniem doktoratu. Najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy są rozmaici sprzedawcy. Doradcy Klienta, Przedstawiciele Handlowi, Doradcy Finansowi…. Ogłoszeń dla pracowników sprzedaży jest multum. Absolwent ekonomii może też pracować jako analityk finansowy lub księgowy. Bogata wiedza ekonomiczna z pewnością jest bardzo przydatna na tych stanowiskach. Opcji kariery zawodowej dla Ekonomistów jest multum.